+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Stanowisko UODO dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników

 

 

 

Stanowisko UODO dotyczące kontroli stanu trzeźwości pracowników

8 lip 2019 | Aktualności

W opublikowanej 27 czerwca 2019r. roku informacji,  Urząd Ochrony Danych Osobowych odniósł się do nowelizacji Kodeksu pracy- konkretnie art. 22 (1b) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r. Określa on tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, które pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane.

UODO wyraził opinię, że wiedza o stanie trzeźwości pracownika jest informacją o stanie zdrowia. Jak wskazane zostało w ww. informacji: „W opinii organu ds. ochrony danych osobowych nie ma więc podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Według UODO nie można więc traktować badania stanu trzeźwości pracowników m.in. jako: formy monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 22 (3) § 4 Kodeksu pracy, działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy, usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy”.

Zdaniem UODO okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Interpretacja tych przepisów, zdaniem organu ds. ochrony danych osobowych, wyklucza wyrywkowe, czy prewencyjne badania pracowników alkomatem.

Stanowisko to budzi wiele kontrowersji, szczególnie, gdy spojrzy się na to od strony bardzo szerokiego zakresu odpowiedzialności pracodawcy dot. BHP.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6