+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Sukcesja firmy cz. 4 – ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 

 

 

Sukcesja firmy cz. 4 – ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

6 lis 2018 | Aktualności

Jak wspomniano we wpisie z dnia 15 października, dnia 25 listopada tego roku wchodzą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zarząd sukcesyjny to tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem w spadku. By skutecznie ustanowić zarząd, niezbędne jest m.in. powołanie zarządcy sukcesyjnego. Na pierwszy rzut oka obowiązki zarządcy sukcesyjnego przypominać mogą obowiązki prokurenta. Jednak na zarządcy ciąży zobowiązanie do prowadzenia konkretnego przedsiębiorstwa (a nie uprawnienie jak w przypadku prokurenta).

Co do zasady, zarządca nie może przenieść swych obowiązków na inną osobę. Jest on jednak uprawniony do ustanowienia pełnomocnika do poszczególnych czynności lub czynności pewnego rodzaju. Wykluczone jest natomiast ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego (do prowadzenia czynności zwykłego zarządu). Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, lecz na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Oznacza to, że pomimo faktu, iż jako strona umów widnieć będzie zarządca, to umowy te wywrą bezpośredni skutek w majątku przedsiębiorstwa w spadku, a nie w majątku zarządcy. Co więcej, to zarządca jest osobą, której należy składać oświadczenia i doręczać pisma dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny jest uprawniony do samodzielnego podejmowania czynności zwykłego zarządu. Zgoda właścicieli przedsiębiorstwa w spadku będzie potrzebna do podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd. Co więcej, w takim wypadku właściciele muszą wyrazić zgodę w sposób jednomyślny. W razie braku ww. zgody, zarządca sukcesyjny może wystąpić do sądu o zezwolenie na dokonanie takiej czynności.

Zarządca będzie prowadził przedsiębiorstwo pod dotychczasową firmą, która zostanie jednak wzbogacona o oznaczenie „w spadku”. Jednakże zachowanie dawnej nazwy dotyczy jedynie okresu sprawowania zarządu sukcesyjnego. Z chwilą nabycia spadku, właściciele przedsiębiorstwa w spadku będą zmuszeni rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek i pod własną firmą.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6