+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowa ustawa o sygnalistach

 

 

 

Nowa ustawa o sygnalistach

12 cze 2024 | Aktualności

W dniu 23 maja 2024 r. Sejm przyjął nową ustawę o ochronie sygnalistów. Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt ustawy został skierowany do prac w Senacie, czekamy na jego ostateczną wersję, a następnie podpis Prezydenta RP.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. W tym terminie pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych opisanej w ustawie.

Obowiązek wprowadzenia procedury będzie ciążył na każdym pracodawcy, który zatrudnia min. 50 osób.

Stan zatrudniania będzie badany dwa razy na rok – na dzień 1 stycznia i 1 lipca, jeżeli przekroczony zostanie limit – uaktualni się obowiązek wprowadzenia procedury.

Obowiązkowo, bez względu na liczbę zatrudnianych osób, procedurę zgłoszeń wewnętrznych będą musiały wdrożyć podmioty wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

Brak wprowadzenia procedury wewnętrznej pomimo obowiązku ustawowego, będzie podlegał karze grzywny jako wykroczenie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6