+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Tarcza finansowa 2.0

 

 

 

Tarcza finansowa 2.0

5 sty 2021 | Aktualności

Informujemy, iż nadal trwają prace nad treścią regulaminu programu rządowego – Tarcza finansowa  PFR 2.0 dla MIKROFIRM ORAZ MŚP. Regulamin ostatecznie przesądzi o kryteriach przyznania subwencji dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje na ten temat.

Warunki uzyskania subwencji wspólne dla MIKROFIRM I MŚP

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Nie mamy obecnie jasnych do końca informacji, czy kody będą musiały być kodami przeważającej działalności, czy również pozostałej działalności.

Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana na dzień 5.01.2021 r. lista kodów:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z – Działalność fotograficzna;

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A – Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D – Działalność paramedyczna;

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z – Działalność muzeów;

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Okres wypłat subwencji – od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Wnioski składane za pośrednictwem banków.

 

Mikrofirmy

Kwota subwencji zależna do wielkości spadku przychodów:

– 18.000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60%

– 36.000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%

Maksymalna kwota subwencji to 324.000 zł

Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r. (szczegółowe warunki umorzenia pojawią się w regulaminie)

 

MŚP

Subwencja wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r. (styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozy),

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72.000 zł na pracownika.

Możliwość umorzenia subwencji w całości po spełnieniu określonych warunków – warunki te zostaną opisane w regulaminie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6