+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Termin na składanie wniosków w ZUS o zwolnienie ze składek

 

 

 

Termin na składanie wniosków w ZUS o zwolnienie ze składek

14 sty 2021 | Aktualności

Informujemy, iż w dniu 15.01.2021 r. (piątek), upływa termin składania wniosków do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – na podstawie tarczy antykryzysowej 6.0 (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Wnioski do ZUS w tym terminie mogą składać płatnicy składek jeżeli na dzień złożenia wniosku, prowadzą działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 55.10.Z, 79.12.Z.

Przypominamy warunki, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o zwolnienie:

– prowadzenie działalności gospodarczej z przeważającym kodem PKD 55.10.Z, 79.12.Z (kod widniejący na dzień złożenia wniosku w rejestrze REGON),

– przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.,

– przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,

– przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku ich składania),

Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wniosek należy złożyć na formularzu RDZ-B.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6