+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Tylko rok na dochodzenie roszczeń z tytułu opóźnienia lotu

 

 

 

Tylko rok na dochodzenie roszczeń z tytułu opóźnienia lotu

12 kwi 2017 | Aktualności

Uchwałą z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.

Art. 7 powołanego wyżej rozporządzenia reguluje kwestię wysokości odszkodowania należnego pasażerom za odmowę przyjęcia na pokład albo odwołanie lub opóźnienie lotu.

Roczny termin przedawnienia należy liczyć od daty lotu, a gdy lot został odwołany – od dnia, kiedy lot miał się odbyć.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6