+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Uchwalona planowana zmiana niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

 

 

 

Uchwalona planowana zmiana niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

23 paź 2020 | Aktualności

Informujemy, iż dnia 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Druk nr 683), która zakłada wprowadzenie m.in. następujących zmian:

  1. Naruszenie przez przedsiębiorców nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z COVID-19 podstawą do odmowy udzielania pomocy publicznej (w momencie ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej obowiązek złożenia oświadczenie o nienaruszeniu tych zakazów/nakazów pod rygorem odpowiedzialności karnej),
  2. Ustawowe uregulowanie możliwości świadczenia pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny za zgodą pracodawcy za wynagrodzeniem (bez prawa do świadczenia chorobowego),
  3. Ustawowa regulacja nakazu zakrywania ust i nosa (do tej pory tę materię regulowało wyłącznie rozporządzenie),
  4. Podwyższenie do 1000 zł kary grzywny za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym – w tym za brak lub niewłaściwe noszenie maseczki,
  5. Uprawnienie do odmowy sprzedaży towarów w razie braku maseczki podczas zakupów,
  6. Możliwość zawieszenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w wykonaniu obowiązków i wyznaczenie na jego miejsce pełnomocnika w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wydanych mu poleceń nałożonych przez władze publiczne,
  7. Wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19,
  8. Podwyższenie wynagrodzenia personelu skierowanego do walki z epidemią z 150 % do 200 % przeciętnego zasadniczego wynagrodzenia,
  9. Prawo do 100 % uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji funkcjonariuszy służb mundurowych spowodowanych wykonywaniem czynności w okresie epidemii.

W załączeniu przesyłamy całą treść uchwalonej ustawy. Zwracamy uwagę, że przesłana ustawa nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego, ustawa została przekazana do Senatu. Po uchwale Senatu Ustawa wraca do Sejmu, a potem będzie jeszcze oczekiwać na decyzję Prezydenta.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6