+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ukryty zysk i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w estońskim CIT – przykłady z orzecznictwa

 

 

 

Ukryty zysk i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w estońskim CIT – przykłady z orzecznictwa

24 lis 2023 | Aktualności, CIT Estoński

Ukryte zyski
L.p.PrzedmiotStreszczenieSygnatura interpretacji
1.Wypłata na rzecz żony – udziałowca wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę  Przekroczono limit:   – pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypacanego przez spółkę m.in. z tyt. umowy o pracę,   – pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  0111-KDIB2-1.4010.367.2023.2.AR
2.– Udzielenie pożyczki przez spółkę podmiotowi powiązanemu, -zapłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek od podmiotu powiązanego  Pożyczka udzielona z zysków wypracowanych przez spółkę przed jak i po przystąpieniu do CIT estońskiego.  0111-KDIB2-1.4010.284.2023.1.AS
3.Zwolnienie z długu, polegające na umorzeniu zobowiązania z tytułu zapłaty części ceny sprzedaży nieruchomości pomiędzy podmiotami powiązanymiDziałanie służące dokapitalizowaniu podmiotu powiązanego.0114-KDIP2-2.4010.364.2023.1.IN
4.Pożyczka ze spółki  Pożyczka udzielona przez spółkę opodatkowaną CIT estońskim na rzecz podmiotu powiązanego tj. spółki jawnej, której udziałowcami są wspólnicy spółki udzielającej pożyczki.  0111-KDIB2-1.4010.350.2022.2.PB
5.– Umowy najmu sprzętu komputerowego zawartej z prezesem zarządu, – umowy najmu nieruchomości zawartej ze wspólnikiem, – umowy dzierżawy znaku towarowego zawartej z prezesem zarządu    W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie  0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS
6.– Korzystanie przez prokurentów/wspólników/członków zarządu z samochodów osobowych będących własnością spółki, – nabycia usługi licencyjnej (znak towarowy) od podmiotu powiązanego  Spółka nie zadbała o wyposażenie w aktywo niezbędne do prowadzenia działalności –znak towarowy- zdaniem KIS jest to dokapitalizowywanie podmiotów powiązanych.0111-KDIB1-3.4010.369.2022.2.JKU
7.Wypłacane odsetki z tytułu wyemitowanych przez spółkę obligacji na rzecz obligatariusza – podmiotu powiązanego 0111-KDIB2-1.4010.419.2022.2.MKU
8.– Odpisy amortyzacyjne od pojazdów wspólników wykorzystywanie przez wspólników samochodów osobowych spółki zarówno do celów służbowych jak i osobistych, – wydatki eksploatacyjne związane z samochodami użytkowanymi przez wspólników do celów prywatnych, – wydatki na wyposażenie używane przez wspólników, – zakup przekąsek na cele prywatne wspólników, – pożyczka ze spółki na rzecz podmiotu powiązanego 0111-KDIB1-2.4010.276.2022.2.AK  
9.Wypłacona dieta udziałowcowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę    Jeżeli zostaną przekroczone limity: – pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, – pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika  m.in. z tyt. umowy o pracę.  0111-KDIB1-1.4010.366.2021.3.BK
10.Faktury od podmiotów powiązanych za usługi wykonywane po cenach nierynkowych 
0111-KDIB2-1.4010.518.2021.2.AR
11.– Świadczenia wykonane na rzecz Fundacji, – samochody osobowe wykorzystywane do działalności gospodarczej bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, – umowy o pracę córki Udziałowca (przekroczone limity), – czynsz najmu za lokal handlowy wypłacany udziałowcowiFundatorem fundacji jest jedyny udziałowiec spółki (nie posiada praw do udziału w zysku z Fundacji), która co miesiąc przekazuje 4 000zł  zgodnie z umową za udostępnienie logo fundacji.   Czynsz za najem będzie ukrytym zyskiem wtedy gdy byłby nierynkowy oraz gdy wspólnik nie zadbałby o aktywa niezbędne do prowadzenia działalności.  0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK
12.Poręczenie udzielone przez wspólnika  W przypadku gdy odsetki wypłacane przez spółkę na rzecz wspólników z tytułu udzielonego poręczenia spłaty kredytu mają charakter ukrytej dystrybucji zysku spółki.  
0111-KDIB2-1.4010.512.2021.2.AR
13.Zakup towarów/ usług od podmiotu powiązanegoW przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie  
0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM
14.Dzierżawa nieruchomości od podmiotu powiązanego  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie  
0111-KDIB2-1.4010.101.2022.2.AR
15.Dzierżawa zakładu  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie  
0111-KDIB1-2.4010.103.2022.4.AK
16.Zakup towarów/usług od podmiotu powiązanego  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie  
0111-KDIB1-3.4010.134.2022.3.JKU
17.Umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, wynagrodzenie prokurenta  Jeżeli zostaną przekroczone limity: – pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, – pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika  m.in. z tyt. umowy o pracę.  0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK
18.Użytkowanie samochodów osobowych do celów mieszanych przez wspólnika Spółki 
0111-KDIB1-3.4010.248.2022.3.JKU
19.Czynsz dzierżawny wypłacany na rzecz podmiotu powiązanego  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie.  0111-KDIB1-3.4010.469.2022.2.IZ
20.Sprzedaż nieruchomości na rzecz podmiotów powiązanychW przypadku braku warunków rynkowych transakcji.
0111-KDIB1-2.4010.509.2022.2.AW
21.Wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu najmu  Pomimo spełnienia rynkowości, wspólnik spółki nie zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa.  
0114-KDIP2-2.4010.84.2022.1.AP
22.Praca własna wspólników  W przypadku gdy wynagrodzenie nie będzie na warunkach rynkowych.  
0111-KDIB1-2.4010.276.2022.2.AK
23.  Wynagrodzenie za świadczenie usługi udostępnienia personelu  W sytuacji gdy – wynagrodzenie nie jest ustalone na warunkach rynkowych, – nie doszłoby do zawarcia transakcji na analogicznych warunkach z podmiotem niepowiązanym.  
0111-KDIB1-1.4010.622.2022.1.AW
24.Wynagrodzenie wypłacone za najem biura  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie.  0111-KDIB1-2.4010.751.2022.1.AK
25.Wynagrodzenie prokurenta  W sytuacji gdy ustalone wynagrodzenie nie jest na warunkach rynkowych i służy do dystrybucji zysku spółki do wspólnika prokurenta.  0111-KDIB1-2.4010.475.2023.2.MC  
26.Wydatki z tytułu dzierżawy majątku trwałego  W przypadku gdy transakcja: – jest nierynkowa – nie doszłaby do skutku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz należy ocenić czy wspólnik spółki zadbał o wyposażenie spółki w niezbędne aktywa a w następstwie czy nie jest to dokapitalizowywanie.  0111-KDIB1-2.4010.510.2023.1.END
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
L.p.PrzedmiotSygnatura interpretacji
1.Koszty kar umownych i odszkodowań0111-KDIB2-1.4010.266.2023.1.KK
2.Wydatki na alkohol0111-KDIB1-1.4010.496.2023.2.KM
3.  – Używanie pojazdów przez pracowników również w celach prywatnych, – wyposażenie nie wykorzystywane wyłącznie w celach działalności gospodarczej, – koszty podróży  0111-KDIB1-2.4010.276.2022.2.AK
4.  Używanie samochodów osobowych do celów mieszanych przez pracowników Spółki  0111-KDIB2-1.4010.535.2022.2.KK
5.  Wydatki na najem samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych  0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS
6.  Wydatki związane z użytkowaniem i amortyzacją samochodów osobowych użytkowanych przez pracowników niebędących podmiotami powiązanymi  0111-KDIB1-3.4010.591.2022.1.PC
7.Samochód wykorzystywany przez podmiot niepowiązany0111-KDWB.4010.8.2022.3.BB
8.  -Wydatki na alkohol, -użytkowanie samochodu przez podmiot niebędący wspólnikiem  0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DP  
9.Darowizny na rzecz fundacji, której fundatorem jest spółka0111-KDIB1-2.4010.302.2022.1.ANK  
10.  – Koszty kar umownych i odszkodowań, – użytkowanie samochodów osobowych  0114-KDIP2-2.4010.231.2022.1.AP
11.  – Koszty eksploatacyjne, -część odsetkowa raty leasingowej, – koszty najmu, – odpisy amortyzacyjne pojazdów samochodowych0111-KDIB1-1.4010.597.2022.1.BS

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6