+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Usługi administracji biura a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 

 

Usługi administracji biura a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

24 mar 2022 | Aktualności

Dnia 29 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną zgodnie z którą działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.  Wnioskodawca we wniosku wskazał, że zakres świadczonych przez niego usług sklasyfikowany jest według symbolu PKWiU 82.11.10.0 – Usługi związane z administracyjną obsługą biura. W ramach umowy z jedynym kontrahentem do obowiązków wnioskodawcy należy w szczególności:

a) sporządzanie na zlecenie Zleceniodawcy analiz: sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, zysku, narzutu, kosztów oraz ich optymalizacji, w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę albo ustalonym przez Strony,

b) tworzenie cenników oraz ofert cenowych wg wskazań Zleceniodawcy w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę albo ustalonym przez Strony,

c) tworzenie prognoz sprzedaży na podstawie danych zebranych z systemów sprzedaży oraz trendów rynkowych z okresu wskazanego przez Zleceniodawcę,

d) obsługa systemów (obsługa email, systemu do tworzenia ofert, finansowo-księgowego, innych, z których korzysta lub będzie korzystał Zleceniodawca),

e) nadzór nad płatnościami, rozrachunkami oraz inwentaryzacją roczną,

f) udzielanie rekomendacji przygotowanej w formie pisemnej dla zarządu spółki w zakresie controllingu finansowego w celu maksymalizowania zysku operacyjnego spółki,

g) realizowanie zaproponowanej strategii działania po jej zatwierdzeniu przez zarząd spółki,

h) udział w posiedzeniach zarządu spółki w sprawach wynikających z przedmiotu umowy,

i) efektywne zarządzanie kadrą pracowników wspomagających realizację przedmiotu umowy, w tym: powierzanie im zadań do wykonania, nadzór i koordynacja realizacji powierzonych zadań, wskazywanie procedury postępowania, dokonywanie oceny podległej kadry w okresach ustalonych przez spółkę.

Uprzednio wnioskodawca rozliczał swoje usługi na zasadach ogólnych (17%/32%). Na pytanie wnioskodawcy, czy usługi zakwalifikowane w ten sposób mogą zostać opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu ewidencjonowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział twierdząco. Powyższa interpretacja wskazuje, że organy skarbowe dopuszczają możliwość rozliczania ryczałtowo usług administracyjnych z korzystną dla usługodawcy stawką 8,5%. Powyższy kierunek interpretacyjny jest korzystny dla przedsiębiorców świadczących usługi administracyjne oraz pracowników administracyjnych, którzy rozważają podjęcie współpracy na zasadzie B2B.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6