+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ustawa o PPK a podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób

 

 

 

Ustawa o PPK a podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób

28 sty 2020 | Aktualności

Podmioty zatrudniające, które według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób, od dnia 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 18) ustawy o PPK, „osoby zatrudnione” rozumiane są dosyć szeroko – jako osoby zatrudnione określa się bowiem:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  • powyżej wskazane osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Udział pracownika w programie Pracowniczych Programów Kapitałowych jest dobrowolny (wyrażany jest m.in. poprzez złożenie deklaracji o rezygnacji czy wniosku o prowadzenie PPK), jednakże na podmiotach zatrudniających spoczywa szereg czynności przygotowawczych oraz obowiązków związanych z utworzeniem i wdrożeniem PPK, z którymi jak najszybciej podmioty te powinny się zapoznać, aby w odpowiednim terminie i przy zachowaniu właściwych procedur obowiązki te należycie wypełnić. Między innymi, podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowy z odpowiednią instytucją finansową:

  1. o zarządzanie PPK (dla podmiotów będących przedmiotem umowy termin upływa 24 kwietnia 2020 r.)
  2. o prowadzenie PPK (dla podmiotów będących przedmiotem umowy termin upływa 11 maja 2020 r.).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6