+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a podatek od spadków i darowizn

 

 

 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a podatek od spadków i darowizn

17 sie 2018 | Aktualności

Dnia 25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W związku z powyższym, warto przyjrzeć się kwestii dotyczącej podatku od spadków i darowizn, bowiem ww. ustawa wprowadza w tym aspekcie pewne zamieszanie.

Chodzi tu przede wszystkim o art. 4b ustawy o podatku od spadków i darowizn (przepis ten dodany będzie mocą ustawy o zarządzie sukcesyjnym). W jego myśl, zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem m.in. prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

W związku z powyższym, pojawiły się wątpliwości odnośnie relacji przepisu art. 4b do art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który istnieje obecnie i nie będzie zmieniony po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym. W myśl przepisu art. 4a, zwalnia się (pod pewnymi warunkami) od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Pojawił się więc problem, czy osoby najbliższe nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, a warunek prowadzenia przedsiębiorstwa przez min. 2 lata od jego nabycia (wynikający z art. 4b) nie będzie ich dotyczył?

W przedmiotowym aspekcie stanowisko zajął Resort Finansów. Stwierdził on, iż osoby najbliższe spadkodawcy korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a (jak dotychczas), bez warunku prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres 2 lat. Jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku nabycia własności przedsiębiorstwa będzie jak dotychczas zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego (w terminie określonym w ustawie) nabytych rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6