+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ustawa zmieniająca Prawo Upadłościowe została ogłoszona

 

 

 

Ustawa zmieniająca Prawo Upadłościowe została ogłoszona

24 wrz 2019 | Aktualności

23 września 2019 r. Ustawa z 30 sierpnia o zmianie ustawy – Prawo Upadłościowe oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Ustawodawca wskazuje, że podstawowym zadaniem Ustawy jest wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących upadłości konsumenckiej.

Do najważniejszych zmian zaliczyć można m.in.:

– wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
– rezygnacja z konieczności badania przez Sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności na etapie ogłaszania upadłości;
– wprowadzenie możliwości złożenia przez osobę fizyczną wniosku do Sądu o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli jego sytuacja osobista wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli,
– wprowadzenie możliwości dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej licytacji;
– wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza;
– zwiększenie ochrony byłych małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej;
– wprowadzenie możliwości zawarcia przez dłużnika układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem Sądu, pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego czuwającego nad wykonaniem układu;
– wprowadzeniem możliwości pełnienia funkcji sędziego-komisarza przez referendarzy sądowych;
– uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów związanych z m.in. możliwością sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy jednocześnie, określeniem części dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłościowej, określeniem obowiązku wydzielenia upadłemu odpowiedniej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami przewidzianymi w Ustawie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6