+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Utrata ważności okresowych badań pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

 

 

 

Utrata ważności okresowych badań pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

15 wrz 2023 | Aktualności

Z dniem 1 lipca 2023  r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to powrót do wynikających z Kodeksu pracy obowiązków związanych z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników – przestał obowiązywać art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zawieszający na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników. Jednocześnie, zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy, ważność orzeczeń lekarskich, która upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. została przedłużona na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 1 lipca 2023 r. Jednocześnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uzyskanymi przez Główny Inspektorat Pracy, w przypadku orzeczeń lekarskich, które utraciły ważność po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, okres 180 dni licząc od dnia 1 lipca 2023 r. można potraktować jako okres przejściowy, po upływie którego każdy pracownik będzie obowiązany posiadać aktualne orzeczenie lekarskie – można przyjąć, że okres 180 dni będzie dotyczył również skierowania na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 30 czerwca 2023 r.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, dlatego pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik – bez zbędnej zwłoki je wykonać.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6