+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Utworzenie newslettera Krajowego Rejestru Sądowego, w celu przeciwdziałania procederowi tzw. „kradzieży spółek”

 

 

 

Utworzenie newslettera Krajowego Rejestru Sądowego, w celu przeciwdziałania procederowi tzw. „kradzieży spółek”

5 kwi 2022 | Aktualności

Wraz z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu zmniejszenia skali nielegalnego przejmowania spółek, planowane jest wprowadzenie „usługi automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Zmiany te oznaczają utworzenie newslettera Krajowego Rejestru Sądowego.

Proceder „kradzieży spółek” polega na podstępnym doprowadzaniu do zmiany wpisów w rubrykach Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących reprezentacji podmiotu. Podstawę wpisów stanowią wnioski oparte na sfałszowanych dokumentach. Skutkiem powyższego działania może być doprowadzenie do opróżnienia przez oszustów rachunków bankowych spółki, upłynnieniu majątku czy zaciąganiu zobowiązań kredytowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zmiany w Krajowym Rejestrze Sadowym niejednokrotnie dokonywane są automatycznie, a referendarze sądowi ze względu na brak odpowiednich narzędzi nie analizują każdego zgłoszenia pod kątem ewentualnego oszustwa.

Przedmiotowa usługa ma polegać na automatycznym przesyłaniu zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe informacji o takich zdarzeniach jak:

  • zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu,
  • dokonanie wpisu w Rejestrze

Subskrybenci newslettera otrzymają zatem automatyczne powiadomienia z systemu teleinformatycznego umożliwiające wykrycie „kradzieży spółki” jeszcze w stadium usiłowania. W przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić o usiłowaniu tzw. „kradzieży spółki” organy ścigania. W celu otrzymywania informacji poprzez newsletter użytkownik konta będzie musiał wskazać za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe numer KRS podmiotu, którego mają dotyczyć przesyłane informacje.

Wskazać należy, że pomimo, iż głównym celem usługi jest przeciwdziałanie przypadkom kradzieży spółek, to istnieje również możliwość wykorzystywania jej przez wnioskodawców do ustalania etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co istotnie odciążyć ma sekretariaty sądowe.

Powyższy projekt ustawy został zatwierdzony przez Radę Ministrów i obecnie oczekuje rozpatrzenia w trybie pilnym przez Sejm. Ustawodawca na datę uruchomienia systemu wskazuje dzień 19 maja 2022 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6