+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Uwaga na próby oszustwa – fałszywe zawiadomienia z „Urzędu Patentowego”

 

 

 

Uwaga na próby oszustwa – fałszywe zawiadomienia z „Urzędu Patentowego”

8 kwi 2022 | Aktualności

Coraz częściej nasi klienci otrzymują wezwania, które wzywają do uiszczenia opłaty za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Pisma łudząco przypominają pisma z Urzędu Patentowego, jednak są w rzeczywistości próbą oszustwa. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie UPRP, najważniejsze z nich wklejamy poniżej:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/uwazaj-na-falszywe-decyzje-swiadectwa-ochronne-upomnienia

UWAŻAJ NA FAŁSZYWE DECYZJE, ŚWIADECTWA OCHRONNE, UPOMNIENIA!

NIE POCHODZĄ Z URZĘDU PATENTOWEGO RP!

Informujemy, że pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech. Dodatkowo do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).

Działania te wprowadzają w błąd adresatów i stanowią próbę wyłudzenia znacznych kwot na szkodę zgłaszających znaki towarowe.

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP prosimy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP.

Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych „na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6