+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ważna uchwała dla osób sprzedających nieruchomości odziedziczone po małżonku

 

 

 

Ważna uchwała dla osób sprzedających nieruchomości odziedziczone po małżonku

25 maj 2017 | Aktualności

15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę w sprawie II FPS 2/17, istotną dla osób, które odziedziczyły po zmarłym małżonku nieruchomość lub prawa majątkowe ponad swój udział w majątku wspólnym , a które to nieruchomości lub prawa nabyte były do majątku wspólnego. NSA uznał, iż „dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”. Jak wynika z cytowanej uchwały jeżeli nieruchomości i prawa majątkowe zostały nabyte we wspólności małżeńskiej, po śmierci jednego z małżonków, drugi małżonek będzie mógł sprzedać oddziedziczoną rzecz bez podatku po upływie 5 lat licząc od dnia jej nabycia, a nie śmierci spadkodawcy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6