+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ważne terminy dla przedsiębiorców – przypomnienie

 

 

 

Ważne terminy dla przedsiębiorców – przypomnienie

15 paź 2020 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy listę obowiązków wraz z podaniem granicznych terminów ich wykonania, o których powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący w Polsce działalność gospodarczą. Jeżeli termin wykonania obowiązku upłynął, a Państwo go nie wykonali, zalecamy jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.

Odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników (ZZW) za rok 2019 (m.in. w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.) – do dnia 30 września 2020 r.

Zgłoszenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników i zatwierdzonych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 15 dni od przeprowadzenia ZZW i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Przeprowadzenie dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych – rozpoczęcie od dnia 30 września 2020 r., zakończenie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Złożenie CIT-TP i PIT-TP (ceny transferowe) – do dnia 31 grudnia 2020 r.

Złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ewidencja odpadów w formie papierowej – do dnia 31 grudnia 2020 r. (z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie).

Terminy złożenia sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2019 r. przedłużono do:

a) dnia 11 września 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

b) dnia 31 października 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (z zastrzeżeniem określonych w ustawie wyjątków).

Publikacja sprawozdania merytorycznego organizacji pożytku publicznego (OPP) – do 15 października 2020 r.

Zawarcie umowy w sprawie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w firmach zatrudniających pomiędzy 20-249 pracowników – do dnia 27 października 2020 r.

Zgłoszenie schematów podatkowych (MDR) prezentuje się w następujący sposób:

a) schematy krajowe – terminy na raportowanie schematów krajowych są zawieszone (do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii). To znaczy, że dopóki jest stan epidemii, nie trzeba martwić się schematami krajowymi;

b) schematy transgraniczne – promotor musi przekazać informację o schemacie transgranicznym do dnia 31 grudnia 2020 r., a korzystający do dnia 31 stycznia 2021 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6