+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie powoduje powstania przychodu po stronie podmiotu wnoszącego

 

 

 

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie powoduje powstania przychodu po stronie podmiotu wnoszącego

13 mar 2018 | Aktualności

Problemy związane z interpretacją przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane zostały zmianą jego brzmienia, wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2018 r. (zmiany dokonano ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem ww. przepisu, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (…)”. W związku z przedmiotową zmianą pojawiły się wątpliwości, czy wniesienie do spółki wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w podatku CIT. Niepewność była spotęgowana faktem, iż do końca 2017 r. w przepisie znajdowało się zastrzeżenie, że dotyczy on wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostało ono wykreślone.

W związku z powyższym, głos zabrał Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej z dnia 2 marca 2018 r. (nr DD6.8201.1.2018). W sprawie określenia, czy wniesienie wkładu pieniężnego do spółki powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego Minister co prawda stwierdził, iż literalne brzmienie ww. przepisu może prowadzić do wątpliwości, to jednak z celu i istoty omawianej regulacji wynika, że obejmuje ona swym zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne.

Argumentacja Ministra opierała się na fakcie, iż celem przepisu jest opodatkowanie ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki oznacza bowiem dla podmiotu wnoszącego zbycie składnika majątkowego. W sensie ekonomicznym operacja ta jest tożsama ze sprzedażą.

Minister dodał, że „ciche rezerwy” nie powstają w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego. Przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu jest zatem (u wnoszącego wkład) kategorią nie stanowiącą przychodu podatkowego.

Za taką interpretacją przemawia także uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim, nowelizacja nie miała na celu rozszerzenia działania przepisu na wnoszenie wkładów pieniężnych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6