+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu spółki

 

 

 

wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu spółki

11 paź 2016 | Aktualności

W Uchwale Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III CZP 48/16 rozstrzygnięta została wątpliwość co do kręgu wierzycieli uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie pozbawienia określonej osoby prawa do prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na podstawie art. 376 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (obowiązującej do 31 grudnia 2016 r.). Przepis ten oraz wcześniejsze umożliwia określonym osobom (w zakresie postępowań wszczętych przed grudniem 2016 r.) wystąpienie z takim wnioskiem w celu pozbawienia praw do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia określonych funkcji m.in. członków zarządu spółek kapitałowych, którzy nie zgłosili w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, doprowadzający tym samym do jej niewypłacalności. Wątpliwość dotyczyła tego czy wniosek może zostać złożony wyłącznie przez wierzycieli, których wierzytelności powstały w czasie pełnienia przez dane osoby funkcji członków zarządu czy  wniosek ten może zostać złożony przez każdego z wierzycieli.

SN w podjętej uchwale jednoznacznie przesądził, że „wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia przez uczestnika funkcji członka zarządu”.

Warto zatem nie poprzestawać na uzyskanym postanowieniu komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na jej bezskuteczność. Wierzyciele mogą zastanowić się nad zabezpieczeniem swoich interesów oraz interesów innych przedsiębiorców poprzez złożenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności lub zajmowania określonych funkcji przez osoby, które swoim działaniem doprowadziły do niewypłacalności podmiotu, z którym współpracowaliśmy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6