+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wspólnoty gruntowe a rejestracja dla celów NIP

 

 

 

Wspólnoty gruntowe a rejestracja dla celów NIP

17 sie 2018 | Aktualności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wspólnotę gruntową mogą tworzyć nieruchomości rolne, leśne i niektóre obszary wodne, a uprawnionymi do udziału w niej są osoby fizyczne i osoby prawne posiadające nieruchomości rolne, pod warunkiem, ze korzystają ze wspólnoty. Ustawa nakazuje im też powołać spółkę, która pełniłaby funkcje zarządcze.

Na powyższym tle została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna prawa podatkowego z 6 sierpnia 2018 r. (0111-KDIB3-2.4018.5.2018.1.SR). Podatnik miał poważne wątpliwości, czy spółka zarządzająca gruntami rolnymi lub leśnymi ma obowiązek złożenia zgłoszenia ewidencyjnego dla celów NIP do urzędu skarbowego. Podatnik twierdził, iż obowiązek taki nie istnieje, bowiem NIP powinny mieć jedynie osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym rejestrację nakazują odrębne ustawy. Podatnik dodał, iż spółka taka nie należy do żadnej z tych kategorii, gdyż jest podmiotem o specyficznym statusie prawnym określonym w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dyrektor KIS stwierdził wprost, iż spółka taka musi mieć własny NIP. Oznajmił, że obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu, który ma status podatnika na gruncie choć jednej ustawy podatkowej. Taki warunek spełnia spółka, która świadczy usługi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (odpłatne udostępnianie części gruntów podmiotom niebędącym członkami wspólnoty). Organ stwierdził, że skoro spółka ma status podatnika VAT, to powinna zarejestrować się dla celów NIP.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6