+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wydłużenie do 30 listopada 2021r. możliwości skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Zmiany Prawa restrukturyzacyjnego od 1 grudnia 2021r.

 

 

 

Wydłużenie do 30 listopada 2021r. możliwości skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Zmiany Prawa restrukturyzacyjnego od 1 grudnia 2021r.

22 cze 2021 | Aktualności

Dotychczas uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest na mocy przepisów art. 15 – 25 ustawy „covidowej” z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej również „Tarczą 4.0.”. Na tej podstawie przedsiębiorcy, którzy do dnia 30 czerwca 2021 roku dokonają obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, objęci będą uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Ustawodawca wydłużył jednak termin obowiązywania „Tarczy 4.0.” do 30 listopada 2021 roku. Po tym dniu obowiązywać będą zmienione przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Od 1 grudnia 2021 roku w wyniku nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i innych ustaw obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu w uproszczonym trybie, czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami, znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu będzie jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Rozpocznie się ono z dniem publikacji obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie będzie mogło zostać dokonane przez nadzorcę układu po uprzednim sporządzeniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. Na gruncie znowelizowanych przepisów nie będzie już możliwe sporządzenie jedynie propozycji układowych, jak również wspomnianego obwieszczenia nie będzie mógł dokonać sam dłużnik. Nadzorca układu będzie również obowiązany do dokonania spisu umów o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Co więcej wprowadzony zostanie limit, na podstawie którego obwieszenie nie będzie możliwe, jeżeli w stosunku do dłużnika w ciągu ostatnich 10 lat prowadzone było postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, a także w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne, chyba że było dokonane za zgodą wierzycieli. W wyniku nowelizacji postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, które wszczęte było przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, ulegnie zawieszeniu z mocy prawa. Ponadto dłużnik będzie mógł uchylić się również od zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla dalszego prowadzenia przez niego działalności. Bez zmian pozostaną jednak regulacje dotyczące wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską.  Oznacza to, że jeżeli propozycje układowe przewidywać będą pełne zaspokojenie wierzyciela (lub w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia), do objęcia wierzytelności układem nie będzie konieczna zgoda takiego wierzyciela.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6