+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wyjątek od ograniczenia w nabywania nieruchomości rolnej- Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 35/17

 

 

 

Wyjątek od ograniczenia w nabywania nieruchomości rolnej- Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 35/17

13 wrz 2017 | Aktualności

W dniu 24 sierpnia 2017r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III CZP 35/17), zgodnie z którą do nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości, wszczętej przed dniem  30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zagadnienie prawne będące przedmiotem rozstrzygnięcia SN dotyczyło kwestii czy przepisy ustawy w brzmieniu po nowelizacji znajdują zastosowanie również do spraw egzekucyjnych z nieruchomości rolnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Kwestia ta była o tyle istotna, iż po nowelizacji krąg możliwych nabywców nieruchomości rolnej został ograniczony wyłącznie do  rolników indywidualnych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednak Sąd Najwyższy w uchwale wskazał, iż w stosunku  do egzekucji sądowej z nieruchomości, która została wszczęta przed dniem wejścia w życie nowelizacji (czyli przed dniem 30 kwietnia 2016r.) wskazane ograniczenie nie ma zastosowania.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6