+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wymiana udziałów dokonana przez więcej niż jednego wspólnika zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4d CIT

 

 

 

Wymiana udziałów dokonana przez więcej niż jednego wspólnika zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4d CIT

12 wrz 2016 | Aktualności

WSA w Gdańsku orzekł, iż przy wymianie udziałów pomiędzy spółkami kapitałowymi warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT są spełnione nawet wówczas, gdy  spółka nabywająca udziały obejmuje bezwzględną większość praw głosów spółce, której udziały są nabywane, wskutek wymiany udziałów dokonanej z więcej niż jednym wspólnikiem tej spółki. Minister Finansów w zaskarżonej przez stronę interpretacji podkreślał, że przepis ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wymiana dokonywana jest pomiędzy jednym wspólnikiem a spółką. Zdaniem MF w przypadku, gdy transakcja odbywa się pomiędzy spółką i kilkoma wspólnikami to należy ją rozpatrywać jako wiele transakcji i w związku z tym nie można zastosować do nich zwolnienia z art. 12 ust. 4d CIT.

WSA w Gdańsku zaprezentował w tej sprawie odmienny od MF pogląd  i podzielił stanowisko wnioskodawcy, iż pomimo tego, że w przepisie ustawodawca w art. 12 ust. 4d  posłużył się pojęciem „wspólnika” a nie „wspólników” przepis ten powinien obejmować również sytuację, w której wymiana udziałów następuje pomiędzy więcej niż jednym wspólnikiem spółki, której udziały są nabywane. WSA w uzasadnieniu swojego stanowiska odnosił się do przepisów Dyrektywy 2009/133/WE, której implementacja skutkowała wprowadzeniem przepisu art. 12 ust. 4d do ustawy CIT oraz do uzasadnienia projektu zmiany ustawy w tym zakresie. Zarówno Dyrektywa jak i uzasadnienie projektu wskazują, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników, jeżeli transakcje wymiany mają miejsce w przeciągu 6 miesięcy liczonych od dnia nabycia pierwszych udziałów do dnia uzyskania bezwzględnej większości praw głosów w spółce.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6