+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wynagrodzenie z umowy o współpracę z udziałowcem nie stanowi ukrytego zysku na gruncie Estońskiego CIT

 

 

 

Wynagrodzenie z umowy o współpracę z udziałowcem nie stanowi ukrytego zysku na gruncie Estońskiego CIT

24 maj 2022 | CIT Estoński

Dnia 13 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną w zakresie Estońskiego CIT. Tym razem w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM organ zajął się kwestią wynagrodzeń za umowy o usługi świadczone na podstawie umów o współpracę przez udziałowców, akcjonariuszy i inne podmioty powiązane. DKIS stwierdził, że kwoty te nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków i w związku z tym spółka nie zapłaci od nich Estońskiego CIT. Ponadto organ przypomniał, że ukrytymi zyskami są wyłącznie świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem choćby pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot powiązany.

Wnioskodawcą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która planowała przejście na Estoński CIT. Jej wspólnikami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą na rzecz spółki usługi szkoleniowe i doradcze na podstawie umowy o współpracy zawartej na czas określony. Wspólnicy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie określone w wysokości rynkowej. We wniosku spółka stwierdziła, że kwoty te nie będą opodatkowane estońskim CIT jako dochód z tytułu ukrytych zysków. Podstawą tych twierdzeń była treść art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, z którego wynika, że o ukrytym zysku można mówić wyłącznie, gdy określone świadczenia są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku. Warto wskazać, że przepis ten zawiera przykładowy katalog ukrytych zysków (np. pożyczka udzielona udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi, świadczenia na rzecz fundacji prywatnej, trustu, darowizny, wydatki na reprezentację). Zdaniem spółki opodatkowane jako ukryte zyski będą tylko świadczenia, które są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku, a których celem jest transfer pieniędzy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT do majątku jej. Wnioskująca spółka zwróciła uwagę, że brak opodatkowania wynika również z objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 23 grudnia 2021 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Przyznał, że wynagrodzenie ustalone na warunkach rynkowych, które jest wypłacane wspólnikowi za zwykłą biznesową usługę i nie służy dokapitalizowaniu tego wspólnika, nie może być uznane za ukryty zysk. Wskazana interpretacja to dobra wiadomość dla wspólników spółek korzystających z Estońskiego CIT, którzy planują podjęcie z nimi współpracy w relacjach B2B.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6