+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Wzmocnienie znaczenia podpisu zaufanego w kontekście wniosków składanych elektronicznie do KRS

 

 

 

Wzmocnienie znaczenia podpisu zaufanego w kontekście wniosków składanych elektronicznie do KRS

27 sie 2021 | Aktualności

W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu składania wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeszcze mocniej objawia się potrzeba posiadania przez przedsiębiorców oraz ich reprezentantów podpisów kwalifikowanych lub podpisów zaufanych (EPUAP).

Obecnie bowiem wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularze złożone w formie tradycyjnej tj. papierowej zostaną zwrócone nadawcy.

Również załączniki do wniosków (np. listy wspólników, oświadczenia o pokryciu kapitału, oświadczenia o adresie do doręczeń) winny mieć postać elektroniczną. Wówczas winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Nie ma wówczas potrzeby przesyłania ich oryginalnych wersji do sądu (równolegle do wniosku składanego elektronicznie).

Posiadanie co najmniej podpisu zaufanego generowanego poprzez platformę EPUAP jawi się dziś jako konieczność.

Co istotne, do  wniosków składanych w formie online nie ma potrzeby załączania kopii aktów notarialnych. W przeznaczonym do tego polu, wystarczy wpisać numer aktu notarialnego, znajdujący się na zawiadomieniu o rejestracji w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CERWAN). Następnie akt notarialny, którego numer został wskazany przez wnioskodawcę, zostanie automatycznie dołączony do wniosku.

Ustawodawca odmiennie potraktował podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ww. podmiotom przysługuje prawo wyboru formy, w jakiej składane będą wnioski tj. papierowo bądź elektronicznie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6