+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zaostrzenie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie mobbingu oraz rozszerzenie możliwości dochodzenia roszczeń w tym zakresie

 

 

 

Zaostrzenie przepisów Kodeksu Pracy w zakresie mobbingu oraz rozszerzenie możliwości dochodzenia roszczeń w tym zakresie

12 wrz 2019 | Aktualności

Od 7 września 2019 r. zostały zmienione przepisy kodeksu pracy w zakresie zakazu dyskryminacji i mobbingu. Modyfikacjom uległy przepisy art. 113, art. 183a § 1 oraz art. 97 § 4 kp. Ustawodawca dokonując tych zmian miał na celu stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Będzie to powodować, że od tej pory każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników uznane zostanie za dyskryminację. Ponadto pracownik dotknięty przejawami dyskryminacji i mobbingu od teraz ma możliwość dochodzenia odszkodowania także w czasie trwania stosunku pracy (o ile pracownik poniósł konkretną szkodę), a nie tylko w przypadku rozwiązania umowy z tego powodu. Innymi słowy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach, tj. w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa czy też ustał.

Warto zaznaczyć, że zmianom poddano również brzmienie art. 292 KP, który obecnie stanowi, że po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne. Oznacza to, że obecnie zarzut przedawnienia nie będzie uwzględniany z urzędu, ale tylko na zarzut osoby, przeciwko której przysługuje roszczenie.

Wprowadzone zmiany powodują, że może wzrastać ilość spraw kierowanych do sądów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6