+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej przed hałasem może wpływać na wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe

 

 

 

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej przed hałasem może wpływać na wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe

16 mar 2023 | Aktualności

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia  16 lutego 2023 r. (sygn. akt: III UZP 6/22), wskaźnik częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia, stosowany przy obliczaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określany jest również z uwzględnieniem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, eliminujące w całości zagrożenie wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm.

Zdaniem Sądu Najwyższego, co do zasady stosowanie środków ochrony indywidualnej, które zmniejszają, lecz nie eliminują przekroczenia norm BHP, nie spowoduje redukcji ww. wskaźnika. W większości przypadków czynniki szkodliwe dla zdrowia mogą niekorzystnie oddziaływać na pracowników pomimo zastosowania środków ochronnych, na przykład praca w kopalniach pod ziemią wiąże się ze stałym narażeniem na zapylenie, wysoką temperaturę, wilgoć i hałas, mimo zastosowania masek i odzieży ochronnej.

Od opisanej zasady istnieje jednak wyjątek w postaci wystąpienia sytuacji, gdy przekroczenie w środowisku pracowniczym najwyższych dopuszczalnych norm jest nieznaczne, a zastosowane przez pracodawcę środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej, spowodowały wyeliminowanie w całości zagrożenia – wtedy zdaniem Sądu Najwyższego pracodawca ma prawo do zapłaty niższej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Możliwość zastosowania wyjątku będzie oczywiście zależała od oceny konkretnego przypadku, niemniej kierunek wyznaczony przez Sąd Najwyższy może przełożyć się na ewolucję korzystnej dla pracodawców linii orzeczniczej w tym zakresie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6