+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zasady odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy

 

 

 

Zasady odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy

23 lut 2021 | Aktualności

Informujemy, iż 22.02.2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie nowelizujące do rozporządzenia z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na mocy tych zmian doprecyzowano zasady zwolnienia z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy RP. Zgodnie z tą nowelizacją, z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP zwolnieni są m.in.:

– osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19;

– uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;

– dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;

– studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;

– osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;

Pozostałe kryteria zwolnień z kwarantanny nie uległy zmianie.

Rozporządzenie nowelizujące wprowadziło również zmiany w grupach narodowego programu szczepień: Osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach zostały włączone do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19 i mają być szczepieni po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poszerzono także grupę uprawnionych do szczepione w ramach grupy pierwszej pracowników oświaty i placówek wychowawczych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6