+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany oskładkowania dla wspólników spółek komandytowych

 

 

 

Zmiany oskładkowania dla wspólników spółek komandytowych

21 wrz 2021 | Aktualności

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w zakresie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy oraz komandytariuszy spółek komandytowych.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w odniesieniu do wspólników spółek komandytowych oraz osób z nimi współpracujących, podstawę wymiaru 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Składka w nowej wysokości obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Co ciekawe – mimo podobieństwa konstrukcji prawnej – komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych będący osobami fizycznymi, nadal nie będą podlegali oskładkowaniu ani zdrowotnemu ani społecznemu. Może to stanowić istotny przyczynek dla renesansu spółki komandytowo – akcyjnej.

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6