+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany przepisów dotyczących sądowych sporów z pracownikami

 

 

 

Zmiany przepisów dotyczących sądowych sporów z pracownikami

30 paź 2023 | Aktualności

Od 22 września 2023 r. obowiązują zmienione przepisy procedury sądowej dotyczącej sporów pracodawców z pracownikami. Po nowelizacji zgodnie z brzmieniem zmienionego art. 477(2) § 2 KPC,  sąd pracy uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika będzie musiał nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Aby do tego doszło, roszczenie pracownika musi zostać uwzględnione (sąd uzna wypowiedzenie umowy za bezskuteczne/przywróci pracownika do pracy), a pracownik musi o to zawnioskować. W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał zatrudniać przez cały okres aż do uprawomocnienia się orzeczenia – w przypadku kwestionowania wyroku przez pracodawcę będzie to cały okres postępowania między instancyjnego oraz postępowania przed sądem II instancji (aż do uprawomocnienia się orzeczenia).

Ponadto, dodatkową ochroną zostali objęci jedynie pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy (tj. m.in. działacze związkowi, kobiety w ciąży, pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich czy wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym). Zgodnie z art. 755(5) KPC, na ich wniosek sąd będzie zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia poprzez nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odmowa uwzględnienia wniosku możliwa będzie jedynie w przypadku, gdy roszczenie pracownika będzie oczywiście bezzasadne.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6