+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.

 

 

 

Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r.

6 maj 2019 | Aktualności

4 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie ma już podstawy prawnej do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania:

  • imion rodziców,
  • adresu zamieszkania.

Nowelizacja wprowadziła także przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Taka zgoda może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w kodeksie pracy z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 (przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Z kolei brak zgody lub jej wycofanie:

  1. nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także,
  2. nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Nowe przepisy kodeksu pracy objęły również monitoring w zakładzie pracy w zakresie zakładowej organizacji związkowej. Monitoring nie może objąć pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, a w przypadku monitoringu pomieszczeń sanitarnych wymagana jest uprzednia zgoda zakładowej organizacji związkowej.

Ponadto od 4 maja 2019 r. wstępnym badaniom lekarskim nie będą również podlegać osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Warunkiem jest posiadanie przez te osoby aktualnych orzeczeń lekarskich. Nowe przepisy nie dotyczą osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6