+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

 

 

 

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

7 cze 2019 | Aktualności

Pierwsza część roku jest istotna dla wielu przedsiębiorców z uwagi na konieczność odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W dniu 1 marca 2019 r. w życie weszła nowelizacja zmieniająca przepisy m.in. Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie. Na gruncie nowelizacji, wykreślony został przepis art. 231 § 4 k.s.h., przez co możliwe stało się podejmowanie trybie obiegowym uchwał objętych zwyczajnym zgromadzeniem wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
  3. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty
  4. Udzielenie członkom organów spółki: zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, absolutorium z wykonywania obowiązków w spółce

Celem niniejszej nowelizacji było wprowadzenie możliwości odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez formalnego, fizycznego uczestnictwa wszystkich członków. Jednakże, stosownie do treści art. 247 § 2 k.s.h. głosowania nad:

  1. Wyborem lub odwołaniem członków organów spółki lub likwidatorów
  2. O pociągnięcie do odpowiedzialności osoby wymienione w punkcie a)
  3. W sprawach osobowych

wymagają zachowania tajności głosowania. Nowelizacja nie rozstrzyga, czy możliwe jest głosowanie pisemne nad ww. sprawami, zatem pojawia się praktyczny problem nad wykorzystaniem nowej regulacji. Dominujące jest stanowisko doktryny, zgodnie z którym w przypadku głosowania pisemnego nie jest dochowany wymóg tajności, zatem brak nowelizacji Kodeksu w tej części czyni niemożliwe lub przynajmniej ryzykowne głosowanie pisemne w sprawach a-c. Podjęcie uchwały w formie pisemnej w przedmiocie spraw wyżej wymienionych może narazić spółkę na ich skuteczne zaskarżenie.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6