+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w podatku VAT – Slim VAT 3

 

 

 

Zmiany w podatku VAT – Slim VAT 3

21 gru 2022 | Aktualności

Pakiet zmian w ustawie o VAT, wbrew pierwotnym zapowiedziom, wejdzie w życie najprawdopodobniej dopiero od 1 kwietnia 2023 roku. Projekt przewiduje szereg zmian, które mają uprościć i ułatwić rozliczanie podatku VAT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany przewidziane w pakiecie.

1. Proporcja

a) likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji;

b) likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo;

c) zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł;

d) wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2% oraz w przypadku, gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 tys. zł.

2. Mały podatnik – nowy limit

Nowelizacja zakłada podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, które wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT. W 2023 r. kwota ta będzie odpowiadała 9 654 000 zł.

3. Mniej formalności dla kas online i wirtualnych

Pomimo tego, że kasy fiskalne online lub wirtualne bezpośrednio przekazują dane do KAS, podatnicy nadal muszą drukować wystawiane na nich raporty fiskalne oraz inne dokumenty. Obowiązek ten zostanie zniesiony. Dokumenty nadal będą wystawiane, tak jak do tej pory, w postaci elektronicznej. To sam podatnik zdecyduje natomiast, czy przechowywać je wyłącznie elektronicznie, czy też w postaci wydruków.

4. Różnice kursowe

Pakiet zakłada doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,

5. Bez faktury w WNT

Nowe przepisy przewidują rezygnację z formalnego wymogu posiadania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

6. Nowa definicja bagażu osobistego podróżnego

Nowelizacja zakłada doprecyzowanie definicji bagażu osobistego podróżnego dla potrzeb zwolnienia z VAT importu towarów.

7. Zmiany w WIS

Wiążące informacje stawkowe (WIS), wiążące informacje akcyzowe (WIA), wiążące informacje taryfowe (WIT) oraz wiążące informacje o pochodzeniu (WIP) będą wydawane przez ten sam organ – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotychczas każdą z tych informacji wydawała inna instytucja. Ponadto projekt zakłada ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA oraz likwidację opłaty za wniosek o wydanie WIS.

8. Sprzedaż na odległość

Wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do składania deklaracji korygujących poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego US.

Nowelizacja Slim VAT 3 ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku (pierwotnie planowano, że nastąpi to już 1 stycznia 2023 r.). Wyjątkiem są przepisy dotyczące zmian łagodzących sankcje w VAT (wykonanie wyroku TSUE w sprawie C-935/19 z 15 kwietnia 2021 r. – Grupa Warzywna Sp. z o.o. vs. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu), które wejdą w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6