+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w podatku VAT (tzw. pakiet e–commerce)

 

 

 

Zmiany w podatku VAT (tzw. pakiet e–commerce)

2 lip 2021 | Aktualności

Najnowsze zmiany w VAT wchodzą w życie już 1 lipca 2021 r. Najważniejsze z nich to:

  1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

Uchylono w ustawie o VAT pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadza definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

WSTO to dostawa towarów, jeżeli (łącznie):

  1. a) towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu (w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów),
  2. b) towary są wysyłane lub transportowane z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego,
  3. c) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem (którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT) lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C),
  4. d) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy.

Jednak ww. zasada nie znajdzie zastosowania (tj. dostawa towarów będzie opodatkowana w państwie członkowskim, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu) w przypadku, gdy (łącznie):

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego,

2) towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby dostawcy,

3) całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (usługi TNE) świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów z jednego państwa członkowskiego (pomniejszona o VAT lub o wartość podatku od wartości dodanej) nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (stała kwota 42 000 zł w Polsce). Oznacza to, że ww. próg określamy dla każdego państwa wysyłki osobno.

Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TNE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

W przypadku braku przekroczenia progu 42 000 zł, podatnik będzie mógł jednak wybrać opodatkowanie VAT w państwie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Musi w tym celu spełnić szereg obowiązków informacyjnych wobec właściwych urzędów skarbowych.

  1. Procedura One Stop Shop – OSS (procedura unijna)

OSS to system elektroniczny umożliwiający przedsiębiorcom wykonującym WSTO rozliczenie w łatwy i przystępny sposób podatku VAT należnego od takich transakcji (w sytuacji przekroczenia progu 42 000 zł i obowiązku rozliczania VAT w innych państwach członkowskich). Co istotne, podatnik rozlicza ten podatek wyłącznie w państwie swej identyfikacji, czyli tam, gdzie posiada siedzibę działalności gospodarczej (tu: w Polsce).

Dzięki OSS (procedura unijna) podatnik uniknie obowiązku rejestracji i obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, do którego sprzedawane są towary. W praktyce przedsiębiorca zarejestrowany w OSS, składa elektronicznie kwartalne deklaracje VAT i wpłaca należny właściwym państwom członkowskim podatek VAT z tego tytułu.

Organem właściwym ws. OSS jest w tym wypadku Naczelnik Drugiego US Warszawa – Śródmieście.

Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji do w OSS (procedura unijna), składania deklaracji i ich korekt, dokonywania płatności VAT, ewidencjonowania, aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym oraz wyrejestrowania dostępne są pod linkami:

https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/resources_en

Pozostałe zmiany wprowadzone pakietem VAT e-commerce: sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI); rola operatorów interfejsów elektronicznych (platform); uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6