+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w prawie podatkowym od dnia 1 lipca 2021 roku

 

 

 

Zmiany w prawie podatkowym od dnia 1 lipca 2021 roku

13 lip 2021 | Aktualności

Od 1 lipca 2021 roku na gruncie prawa podatkowego miały miejsce następujące zmiany:

1) JPK_VAT z deklaracją

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1179) przewiduje zmiany mające na celu ułatwienie podatnikom prowadzenie ewidencji poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych do 450 zł oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego. Ponadto w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych doprecyzowano przepisy rozporządzenia odnoszące się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług oraz procedur specjalnych. Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r.

2) Pakiet VAT e-commerce

Zmiany dotyczą transgranicznego handlu elektronicznego dokonywanego pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (tzw. B2C). Wprowadzono nowe procedury rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów lub usług na odległość za pośrednictwem platform elektronicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. kwestii związanej z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO), procedurami szczególnymi tzw. One Stop Shop (OSS – procedura unijna i nieunijna), jak również sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) i procedury szczególnej – tzw. Import One Stop Shop (IOSS – procedura importowa), a także kwestie związane z rolą operatorów interfejsów elektronicznych (platform) oraz uproszczoną procedurą w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Szczegółowe informacje:

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rejestracja-do-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/.

3) Kasy fiskalne online

Kolejne branże i usługi zostały objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten dotyczy branży: budowlanej, fryzjerskiej, kosmetycznej i kosmetologicznej, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczej oraz związanej z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – dotyczącej usługi wstępu. Szczegółowe informacje:

https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-rejestrujace/kasy-online-informacje/

4) Zmiany w akcyzie

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych do dnia 30 czerwca obowiązani byli do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej (PUESC). Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy, którzy nie zostali zarejestrowani w CRPA, nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Co więcej od dnia 1 lipca obowiązkowe jest składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej (PUESC). Szczegółowe informacje:

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r/

5) TAX FREE

System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku będzie działał w formie elektronicznej. Od 1 lipca 2021 roku możliwa jest rejestracja przedsiębiorców na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej (PUESC). Z TAX FREE będzie mógł skorzystać podróżny, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestrującej, wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Szczegółowe informacje:

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/tax-free-nowa-odslona/

6) Wnioski egzekucyjne w formie elektronicznej

Wierzyciele przekazujący wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego mogą to zrobić drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-lipca-wierzyciele-wysla-elektronicznie-tytuly-wykonawcze-do-urzedu-skarbowego

7) Podatek u źródła

Zmiany przewidują wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6