+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w prawie wodnym

 

 

 

Zmiany w prawie wodnym

16 sty 2018 | Aktualności

1 stycznia 2018 roku weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Jedną ze zmian, wprowadzonych mocą art. 217 ust. 13 ww. ustawy jest przyznanie Skarbowi Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. Ponadto przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami. W praktyce może to prowadzić do dodatkowych utrudnień przy sprzedaży gruntów, na których znajduje się przykładowo przydomowe oczko wodne, basen czy sadzawka. Ścisła interpretacja ustawy prowadzi bowiem do wniosku, iż w takim przypadku sprzedaż powinna zostać poprzedzona zawiadomieniem właściwego starosty, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, będzie miał możliwość wykonania prawa pierwokupu w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Co więcej w razie wątpliwości co do charakteru wody będzie można wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o wydanie decyzji ustalającej, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6