+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w przepisach o cenach transferowych w 2019 r.

 

 

 

Zmiany w przepisach o cenach transferowych w 2019 r.

15 sty 2019 | Aktualności

W ramach nowelizacji zostały uregulowane kwestie związane z cenami transferowymi. Podniesiono progi, wydłużono termin na jej sporządzenie, wprowadzono nowe definicje, a także ustalono wysokość kary za niezłożenie informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

  1. Wprowadzona została definicja transakcji kontrolowanej, która ma zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen transferowych pojęcia: „transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzaju”. Zgodnie z nową definicją, transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Nowe pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze, a zatem działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym.
  2. Zmienione zostały progi dokumentacyjne, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy przewidują, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym progi dokumentacyjne. Zgodnie z nowymi przepisami wynoszą one 10 mln zł dla transakcji towarowej i finansowej oraz 2 mln zł dla transakcji usługowej lub innej transakcji, gdzie indziej niesklasyfikowanej.
  3. Nowelizacja zmienia regulacje w zakresie sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych – tzw. master file. Obowiązek taki istnieje wtedy, gdy skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln zł lub jej równowartość w walutach obcych. Co ważne, nowe przepisy wprowadzą możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim.
  4. Nowe przepisy wydłużają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych. Terminy zostaną wydłużone do 9 miesięcy, licząc po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto podatnicy zobowiązani są do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R). Informacja będzie miała formę elektroniczną, co ma za zadanie ułatwić podatnikom jej składanie oraz umożliwić efektywną analizę złożonych informacji przez właściwy organ.
  5. Nowelizacji określa metody, którymi posługiwać się mogą organy podatkowe i podatnicy na potrzeby weryfikacji ceny transferowej. Takich metod jest pięć: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda koszt plus, metoda marży transakcyjnej netto oraz metoda podziału zysku. Nowe przepisy pozwalają na zastosowanie także innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych.
  6. Zmiany w przepisach podatkowych związane z cenami transferowymi wprowadziły zmiany także w przepisach karnych skarbowych (Kodeksu Karnego Skarbowego). Pojawił się w nim nowy przepis przewidujący karę grzywny w przypadku, gdy wbrew obowiązkowi nie zostanie złożona informacja o cenach transferowych lub gdy informacja zostanie złożona po terminie czy złożona informacja będzie nieprawdziwa. Kara może być orzeczona do wysokości 720 stawek dziennych. Stawka dzienna może wynosić od 75 zł do 30 tys. zł, co oznacza, że grzywna w wysokości 720 stawek będzie wynosiła nawet do 21,6 mln zł.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6