+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w transporcie drogowym

 

 

 

Zmiany w transporcie drogowym

12 gru 2016 | Aktualności

Obszerna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wejdzie w życie w kilku etapach. W dniu 1 grudnia 2016 r. wszedł w życie przepis zobowiązujący Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) do podejmowania działań zmierzających do utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać z dniem 15 grudnia 2016 r. i dotyczą one w szczególności administracyjnego postępowania stwierdzającego spełnienie wymogu dobrej reputacji. Jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie dobrej reputacji. Co istotne, dojdzie do zaostrzenia wymogów stawianych przewoźnikom, którzy będą musieli bardziej dbać o to, aby nie dochodziło do poważnych naruszeń. Dotychczas skazanie przedsiębiorcy (lub zarządzającego transportem) za więcej niż jedno przestępstwo umyślne lub orzeczenie wobec niego, co najmniej dwóch kar pieniężnych lub dwóch grzywien skutkowało utratą lub stwierdzeniem braku dobrej reputacji. Po zmianach wystarczającym będzie skazanie za jedno przestępstwo lub nałożenie sankcji za tylko jedno poważne naruszenie przepisów unijnych.

Równocześnie przedsiębiorcy prowadzący międzynarodową działalność transportową narażeni będą na możliwość cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowych oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów w razie popełnienia wielokrotnego poważnego naruszenia (wskazanego w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009). Procedura ta będzie poprzedzona wydaniem stosownego ostrzeżenia.

Nowelizacja wprowadza dodatkowe uprawnienie dla GITD, które polega na możliwości zawieszenia wydawania świadectw kierowców. GITD będzie uprawniony do sprawdzenia w każdym czasie czy przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do wydania świadectwa.

Doprecyzowany został także katalog dokumentów, jakie musi posiadać kierowca podczas przewozu drogowego. Mianowicie zapisy z urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku zostaną zastąpione wykresówkami, zapisami odręcznymi i wydrukami z tachografu.

Jeśli chodzi natomiast o przepisy regulujące funkcjonowanie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wskazać należy, iż wejdą one w życie dopiero w dniu 30 listopada 2017 r. Rejestr ma być główną bazą gromadzącą i udostępniającą informacje o przedsiębiorcach transportowych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6