+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

Zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym od 1 stycznia 2022 r.

1 gru 2021 | Aktualności

Na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulec mają przepisy dotyczące użytkowników ruchu drogowego. Przewidywane modyfikacje dotyczyć będą m.in. zaostrzenia kar wynikających z wykroczeń drogowych.

Ustawodawca wskazuję, że celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego, skuteczniejsze egzekwowanie nakładanych grzywien oraz wsparcie ofiar przestępstw drogowych. Na najważniejsze zmiany wynikające z ustawy należy wskazać:

Podwyższenie maksymalnej kary grzywny do 30.000,00 zł

Ustawa przewiduje zmianę w kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie górnej granicy grzywny z 5.000,00 zł do 30.000,00 zł. Zwiększona zostanie ponadto, wysokość grzywny którą będzie można nałożyć w postępowaniu mandatowym – do 5.000,00 zł a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6.000,00 zł.

Opłacenie mandatu podczas kontroli drogowej, skutkować będzie zmniejszeniem wysokości kary pieniężnej o 10 procent.

Nowe rozwiązanie stanowi kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1.500,00 zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, którego leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Co istotne, mandat w wysokości 800,00 zł otrzyma kierowca, który przekroczy prędkość o co najmniej 30 km/h. Bez znaczenia będzie w tym przypadku, czy stanie się to w terenie zabudowanym, czy poza nim.

Legislator przewiduje również, zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe w stosunku do pieszych. Mandat karny w wysokości 1.500,00 zł będzie należny np. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

„Wyzerowanie” punktów karnych po upływie 2 lat

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty kasowane będą dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.
Po zmianach, za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosi 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2.500,00 zł.

W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1.000,00 zł

Stawka ubezpieczenia OC zależna od punktów karnych

Na istotną zmianę wskazać należy uzależnienie wysokości stawki ubezpieczenia OC od popełnianych wykroczeń. Nowelizacja ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy i otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Ponadto, opóźnienie w opłaceniu polisy sięgające od jednego do trzech dni będzie zagrożone grzywną w wysokości 1.200,00 zł.

Dokumentacja fotograficzna przeglądu technicznego pojazdu

W celu uniknięcia fikcyjnych przeglądów, ustawa przewiduje m.in. zobowiązanie diagnosty do wykonania w trakcie badania technicznego fotografii kontrolowanych pojazdów. Dokumentacja będzie musiała być przechowywana przez okres 5 lat.

Pojawi się również możliwość wykonania badania technicznego pojazdu przed wymaganym przepisami terminem, nie wcześniej jednak niż 30 dni poprzedzających upływ ważności poprzedniego badania. Zwłoka w wykonaniu przeglądu powyżej 30 dni będzie z kolei skutkowała dwukrotnie wyższą ceną za badanie techniczne.

Ułatwione egzekwowanie należności wynikających z grzywien

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Ustawodawca wprowadzając to rozwiązanie zwiększyć chce stopień egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6