+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zmiany w zakresie zlecania pracy zdalnej

 

 

 

Zmiany w zakresie zlecania pracy zdalnej

13 paź 2023 | Aktualności

Zgodnie z art. 6719 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy. Może, a dokładniej mogła, bowiem stan zagrożenia epidemicznego został odwołany w Polsce z dniem 1 lipca 2023 r. Wobec czego, 30 września 2023 r. upłynęły 3 miesiące od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Mając powyższe na względzie dzień 30 września 2023 r. był ostatnim dniem w którym pracodawca miał możliwość jednostronnego zlecenia pracownikowi wykonywania obowiązków w trybie zdalnym na podstawie art. 6719 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy.

 

Po tym terminie praca zdalna może być wykonywana na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Powyższe uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Oczywiście pracodawca nadal będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej, jednakże pod warunkiem, że pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej  pracy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6