+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Znaczące zmiany w egzekucji komorniczej

 

 

 

Znaczące zmiany w egzekucji komorniczej

24 sty 2019 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie dwie nowe ustawy dotyczące egzekucji komorniczej  – ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych oraz ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Powyższe akty prawne zastąpiły obwiązującą do dnia 31 grudnia 2018 r. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian, które nie napawają optymizmem Wierzycieli i mogą znacząco obniżyć skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Szczególnie istotną zmianą dla Wierzycieli jest wprowadzone ograniczenie w swobodzie wyborze Komornika. Od 1 stycznia 2019 r. Wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek egzekucyjny tylko do Komornika obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego, w którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego miejscowo.

Do innych ważnych zmian możemy zaliczyć również opłatę od niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wysokości 8 % dochodzonego roszczenia, formularz skargi na czynności komornika, formularz wniosku egzekucyjnego, czy też nagrywanie czynności komorniczych dokonywanych poza Kancelarią Komornika.

Nowe regulacje obligują Komorników do nagrywania dźwięku jak również i obrazu podczas prowadzonych czynności. W efekcie zarejestrowane materiały stanowić będą element akt sprawy.

Nadto znacznemu uproszczeniu uległ sposób zaskarżania czynności dokonanych przez Komornika.

Na Komornika nałożony został obowiązek doręczenia dłużnikowi skargi na czynności Komornika przy pierwszej czynności procesowej. Skorzystanie z urzędowego formularza nie jest obowiązkiem dłużnika, jednakże pozwoli wyeliminować uniknięcie błędów formalnych, co w konsekwencji wpłynie na szybkość postępowania egzekucyjnego.

Kolejnym ułatwieniem będą również urzędowe formularze wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, z których będzie mógł skorzystać Wierzyciel.

Podobnie jak  w przypadku skargi na czynności Komornika  urzędowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie będzie obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem przysługującym Wierzycielowi.

Istotnym jest również zmiana opłat egzekucyjnych. Uproszczeniu uległa zmiana opłat egzekucyjnych poprzez wprowadzenie jednolitej 10 % stawki. Nadto obowiązywać będą również dwie niższe stawki w wysokości 5 % i 3 % zależne od sposobu oraz terminu spłaty zadłużenia. W przypadku gdy dłużnik spłaci swoje zadłużenie w ciągu 30 dni o zawiadomienia go o wszczęciu postępowania egzekucyjnego stawka opłaty egzekucyjnej zostanie obniżona do 3 %.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6