+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Znaczące zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

Znaczące zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

29 sty 2018 | Aktualności

W dniu 26 stycznia 2018r. Sejm uchwalił przepisy dotyczące zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie znacznie ułatwić procedurę wpisów do KRS.

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Od 1 marca 2020r. wnioski o wpis do KRS będą obowiązkowo składane w formie elektronicznej. Składanie wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego ma na celu przede wszystkim znaczne przyspieszenie procedury dokonywania wpsiów. Jednocześnie elektroniczna droga składania wniosków ma zminimalizować ryzyko błędnego wypełnienia formularzy, system bowiem nie pozwoli na pozostawienie pustych pól, których wypełnienie jest obowiązkowe.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie elektronicznego sposobu składania sprawozdań finansowych. Będą one gromadzone nie jak obecnie w papierowych aktach rejestrowych, a w specjalnie utworzonym repozytorium dokumentów finansowych. Istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie również brak obowiązku równoległego składania sprawozdań do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dokumenty finansowe będą automatycznie przesyłane do ww. rejestru po ich uprzednim zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych.

Aby możliwe było korzystanie z systemu teleinformatycznego potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanych ePUAP.

Elektroniczny kontakt z sądem i możliwość przeglądania akt on-line

Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość kontaktowania się z sądem drogą elektroniczną. Wymiana wszelkich pism między sądem a przedsiębiorcą będzie następowała za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ponadto także orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane za pomocą systemu.

Co więcej, dzięki utworzeniu specjalnego internetowego portalu przedsiębiorcy zyskają możliwość przeglądania akt rejestrowych wraz z dołączonymi do nich dokumentami. Nie będzie zatem konieczności osobistego udawania się do sądu celem przejrzenia akt.

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Utworzone zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Po sporządzeniu aktu notarialnego, który podlega zgłoszeni do KRS, jego elektroniczny odpis zostanie umieszczony przez notariusza  w Centralnym Repozytorium. Następnie przedsiębiorca składając elektroniczny wniosek do KRS wskaże numer elektroniczny wypisu aktu notarialnego, a po wpłynięciu wniosku akt notarialny zostanie do niego automatycznie dołączony.

Zmiany w ujawnianiu zaległości podatkowych

Zmiany nastąpią także w kwestii wpisywania w rejestrze danych dotyczących objętych egzekucją zaległości podatkowych i zaległości względem ZUS. Obecnie wpisywana jest każda egzekwowana należność, niezależnie od kwoty. Nowe przepisy przewidują natomiast, że zaległości będą wpisywane dopiero po przekroczeniu łącznie kwoty 2 tys. zł.

Na koniec warto jeszcze dodać, iż nowe przepisy umożliwią korzystanie z informacji z rejestrów zagranicznych prowadzonych w innych krajach Unii Europejskiej (BRIS- Business Registers Interconnection System). Wiadomości dotyczące spółek zarejestrowanych za granicą będzie można uzyskać za pomocą portalu e-Justice, który prowadzony jest przez Komisję Europejską.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6