+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zwiększenie ochrony roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy

 

 

 

Zwiększenie ochrony roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy

25 sie 2017 | Aktualności

W dniu 5 września 2017r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Z 9 do 12 miesięcy wydłużone zostały okresy referencyjne, czyli okresy między rozwiązaniem stosunku pracy, a datą niewypłacalności pracodawcy. Ponadto rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom w sytuacji niewypłacalności pracodawcy, możliwa bowiem będzie wypłata należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale także za rok poprzedzający.

Wprowadzone zmiany zapewniają objęcie ochroną roszczeń pracowniczych również takich osób zatrudnionych u pracodawcy, jak m.in.: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym oraz osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadkowie oraz osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym. Wskazane rozwiązanie zapewni pełniejsze dostosowanie przepisów krajowych do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Ponadto prowadzona została nowa definicja  „faktycznego zaprzestania działalności”, w której dookreślono daty faktycznego zaprzestania działalności. Uproszczona została także procedura wypłacania zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń- w miejsce dokumentów potwierdzających uprawnienia pracownika wprowadzono oświadczenia. Wysokość zaliczki stanowić będzie kwotę niezaspokojonych roszczeń nie wyższą jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.

Wprowadzone zmiany mają za zadanie rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń przysługujących im z tego tytułu, a także przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6