+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ważne zmiany w Prawie o notariacie

Od dnia 1 czerwca 2024 r. notariusz będzie miał obowiązek odmówić dokonania następujących czynności: – nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału...

Zmiany w zakresie stawki godzinowej dla umów zlecenia

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1.01.2024 r. i ponownie od dnia 1.07.2024 r., zmianie ulega także minimalna stawka godzinowa przewidziana dla umów zlecenia i innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio...

Ceny transferowe – statystyki kontroli za 2023 r.

Ceny transferowe są obszarem, który podlega stosunkowo częstej kontroli, typowanie odbywa się na podstawie formularzy TPR-C oraz TPR-P oraz przedstawionych na nich informacji. Analizie poddawane są transakcje zawarte w okresach, które nie uległy jeszcze przedawnieniu....