+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Zasadność przyznania zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanemu

 

 

 

Zasadność przyznania zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanemu

7 sty 2020 | Aktualności

17 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.

Przedmiotem skargi było  oddalenie powództwa w zakresie roszczenia o przyznanie osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia.

W toku rozpoznawania przedmiotowej skargi nadzwyczajnej, 22 października 2019 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w  składzie Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, sygn. akt I NSNZP 2/19, o następującej treści: Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Uchwała ta budzi kontrowersje, bowiem jest sprzeczna z uchwałami składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Przy rozstrzygnięciu podobnej sprawy w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 60/17 wyrażono odmienne stanowisko niż w uchwale z dnia 22 października 2019 r.  – mianowicie, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy – będąc związanym uchwałą z dnia 22 października 2019 r. – oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego oraz wskazał, iż często występujące wątpliwości związane z prawem do zadośćuczynienia w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby najbliższej poszkodowanego powinny być rozwiązane poprzez stosowną interwencję ustawodawcy.

Zdaniem doktryny i orzecznictwa kwestia ta wymaga jak najszybszej, jednoznacznej regulacji bądź interpretacji.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6