Nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca m.in. dyrektywę work-life balance

Prace nad nowelizacją kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw,  w zakresie wdrożenia m.in. unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, nadal trwają. Dnia 9 lutego 2023 r. zakończył się etap prac sejmowych nad ustawą, która obecnie została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu do dalszych prac.

Tym samym, nadal nie jest jeszcze znany dokładny termin wejścia w życie planowanej na kwiecień 2023 r. nowelizacji, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego m.in. dodatkowy urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, nowe uprawnienia dla opiekunów małych dzieci oraz obowiązek uzasadniania wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas określony.